• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.6.2019 11:04
Pirkko Mannola firar sin 80-årsdag i höst med att åka ut på turné!

14.6.2019 12:58
Måndagen den 17 juni startar en nästan hundra meter lång cykelkö från huvudbiblioteket i Lahtis. Cykelkön består av 25 biblioteksarbetare. Den ...

13.6.2019 15:04
Alla Rosk’n Rolls avfallsstationer samt kundtjänsten håller stängt under midsommarveckoslutet 21.6– 23.6.

13.6.2019 13:24
Borgåkonstnärerna Monica Wickström och Anne Räisänen har donerat konstverket ”World Press” till Borgå stads konstsamling. Konstverket placeras i ...

12.6.2019 21:31
Begäran om avsked från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Tuuli Hirvilammi avsked från uppdraget som ersättare i ...

12.6.2019 14:06
C21-stadsdirektörerna anser att förverkligande av regeringsprogrammet förutsätter ett nära partnerskap mellan regeringen och landets största städer.

12.6.2019 9:04
Borgå stad lät under vintern och våren utföra mätningar av radonhalten i inomhusluften i 16 byggnader. Resultaten är i huvudsak i ordning och det ...

12.6.2019 8:47
Borgå stads närings- och konkurrenskraftsprogram 2019 – 2022  Föredragande Fredrick von Scholultz ändrade under ...

12.6.2019 8:25
Borgå stads miljöhälsosektion höll sitt möte den 11.6.2019 där man behandlade följande ...

12.6.2019 8:23
Begäran om omprövning av bildningsnämndens beslut 12.3.2019 § 37 – Konditionstrapporna Bildningsnämnden ...