• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
23.8.2019 15:19
Borgå stads bildningssektor föreslår för bildningsnämnden att man på stadens östra område bygger ett ...

23.8.2019 13:47
På grund av vindförhållandet kunde inte robotbåten Porvoo av säkerhetsskäl anlända till Borgå å utan blev i Tolkis hamn.

23.8.2019 13:25
Familjeverkstad för föräldrar som är hemma med sina barn fortsätter i Konstfabrikens Studio fredagsmorgnar kl. 9–12 från den 6 september till ...

23.8.2019 9:23
Bytesdagen för kläder och idrottsutrustning som ordnades i Kantelehuset i Vårberga första gången förra året ordnas på nytt. Tanken om en bytesdag ...

22.8.2019 11:08
Då anmälningen till simskolorna skulle öppnas onsdagen den 21 augusti kraschade hela systemet vilket naturligtvis ...

22.8.2019 11:02
I Borgå centrum, Gammelbacka, Huktis och Vårberga har placerats fem uppsamlingskärl för använda drognålar och -sprutor.

21.8.2019 13:00
Uppdatering onsdag 21.8 kl 13.30 Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde uppmaningen att koka dricksvattnet onsdagen 21.8.2019 ...

21.8.2019 10:42
Förslag till ändring av detaljplan för Borgå Energis förra kontorslokaler och ...

21.8.2019 10:38
Borgå stads närings- och konkurrenskraftsprogram 2019-2022 Tapani Eskola föreslog att programs sida 4, kapitel 3.1 ska ...

20.8.2019 15:24
Miljöhälsovården i Borgå har under sommaren 2019 blivit kontaktad flera gånger på grund av råttobservationer på olika håll i Borgå.