Ohjeet Aleksanterinkaaren taiteilijahakuun

Taiteilijahaku on päättynyt 31.1.2017.


Ohjeet

Taidehankinnan käynnistyessä on nimitetty taiteenhankintatyöryhmä, joka hallinnoi taidehankintoja ja vastaa budjetista. Taiteenhankintatyöryhmään kuuluvat Porvoon kaupungilta kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman, kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen, kaavoittaja Pekka Mikkola ja Porvoon museosta amanuenssi Susanna Widjeskog sekä Harri Leppänen Porvoon taiteilijaseuran valitsemana edustajana. Porvoon kaupunki on kilpailuttanut kokonaisuuden koordinoinnin kesällä 2016. Kilpailutuksen voitti Frei Zimmer Oy.

Kuraattori

Taiteilijaehdotukset tekee taiteenhankintatyöryhmän hankkeeseen palkkaama kuraattori. Kuraattori ehdottaa jokaiseen toteutettavaan taidehankkeeseen viittä taiteilijaa, jotka taiteenhankintatyöryhmä hyväksyy, ja joista Pohjola Rakennus Oy Uusimaa tekee lopulliset päätökset. Taidepysäkkien osalta taiteenhankintatyöryhmä tekee lopulliset päätökset.

Taiteilijahaku on käynnissä 31. tammikuuta asti

Taiteilija voi lähettää portfolioita hankekohtaisesti. Portfoliot lähetään sähköisesti 31.1.2017 mennessä osoitteeseen: taiteilijapankki.lansiranta@gmail.com. Portfolioita voi lähettää ainoastaan sähköisinä versioina.

Kuka voi hakea taiteilijaksi?

Taiteilijaehdokkaaksi voivat ilmoittautua ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Tämän lisäksi vaaditaan joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkun valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys. Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus.

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua myös työryhmä, jossa on vähintään yksi ehdot täyttävä kuvataiteilija ja lisäksi muita asiantuntijoita.

Mitä materiaalia tulee toimittaa?

Taiteilijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  1. Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite.
  2. Tiedot lähetetään word tai pdf-muodossa, tiedot myös viestikenttään.
  3. Ansioluettelo word tai pdf-muodossa.
  4. Teoskuvia vanhoista, jo toteutuneista töistä enintään 10 kpl. Kuvissa kannattaa suosia rakennetun ympäristön projekteja, mutta myös muita jo toteutuneita teoksia kannattaa esitellä.
  5. Teostietodokumentti, josta selviää tarkemmat teostiedot, kuten teoskuvien teoksissa käytetyt materiaalit, sijainti, mahdollinen tilaaja tai omistaja, valmistumisvuosi jne.

Jos taiteilija EI halua, että hänen lähettämäänsä materiaalia luetaan hyödyksi Länsirannan tulevissa taiteilijahauissa, siitä pitää ilmoittaa selkeästi ilmoittautumisen yhteydessä.

Sähköposti tulee nimetä seuraavasti: aiheeksi taidehankkeen nimi johon hakee taiteilijaksi ja taiteilijailmoittautuminen (esim. Aleksanterinkaaren maamerkkiteos, taiteilijailmoittautuminen).

Vaatimuksia teoskuville:

  1. Kuvien koko: n. 1200 x 1600 pikseliä
  2. Tallennusmuoto: JPEG
  3. Kuvat tulee nimetä : taiteilijan nimi_teosnimi_valmistumisvuosi.jpg
  4. Materiaali toimitetaan liitetiedostoina (yhteensä max. 10 megatavua)

Taiteilija voi hakea vain yhden tai kaikkien taidekohteiden taiteilijaksi. Taiteilijaehdokkaan tulee kuitenkin ilmoittautua jokaiseen kohteeseen erillisellä, ohjeiden mukaisesti otsikoidulla viestillä. 

Taidekohteet ovat

1. Aleksanterinkaaren maamerkkiteos

Aleksanterinkaari on kaupunkikuvan kannalta merkittävä kohde. Se on Aleksanterinkadun sillalta ja Läntiseltä Aleksanterinkadulta muodostuvan akselin päätepiste ja lisäksi keskeinen Mauno Eerikinpojankatua pitkin avautuvassa näkymässä Läntiseltä Mannerheiminväylältä.

Taideteoksen tulee sijoittua Läntisen Aleksanterinkadun päässä olevalle alueelle. Tavoitteena on, että teos on niin kookas, että se muodostaa visuaalisen elementin jo kauempaa katuakselilta nähtynä. Toivottavaa on, että teos sovitetaan ainakin osittain osaksi Aleksanterinkaarta myötäilevää melusuojana toimivaa pyöräkatosta.

Teos voi myös olla osana talojen julkisivuja/kattoa tai se voi olla näistä irrallinen elementti. Ensisijaisena tavoitteena on yksi teoskokonaisuus, mutta teoksen jakaminen osiin voidaan esittää mahdollisuutena valitulle taiteilijalle.

Teos voi profiloida aluetta myös kansainvälisesti esimerkiksi siten, että joko taiteilija tai taiteilijaryhmän jäsen on ulkomailta tai teoksen teema on kansainvälinen.

Taiteilijan toivotaan olevan ansioitunut ja kokenut suurikokoisten teosten tekijä. Teoksen suunnittelussa on otettava huomioon huollettavuus, ylläpidon kustannukset ja elinkaarikestävyys. Teos ei saa aiheuttaa häiriötä asumiselle. Teos voi esimerkiksi hyödyntää uusiutuvaa energiaa, jolloin se viestii Porvoon kaupungin energiatehokkaaseen asumiseen liittyvistä pyrkimyksistä.

Teoksen toteutus on aikataulutettava siten, että se seuraa neljässä osassa rakentuvaksi suunnitellun Aleksanterinkaaren sisäkehäalueen rakennustöiden aikataulua. Teoksen suunnittelussa on huomioitava, että jo rakennettaviin ja suunniteltuihin rakennuksiin ei enää voi tehdä rakenteellisia muutoksia taiteen vuoksi.

Taideteoksen budjetti on noin 220 000 euroa.

2. Kävelyraitin merkitseminen

Taidekohde on kevyenliikenteen reitin merkitseminen taiteen keinoin. Taide voi liittyä katutasojen pinnoitukseen, rakennuksiin tai ympäristön muihin rakenteisiin tai valaistukseen. Taide voi olla myös pienen mittakaavan teoksia: jotain inhimillisessä mittakaavassa läheltä katsottavaa, jotain mitä pitää hieman etsiskellä alueelta ja jonka määrä voi luontevasti kasvaa alueen rakentuessa. Taide voi olla myös talokohtaista ja sijaita talojen julkisivujen, esimerkiksi ulko-ovien läheisyydessä, ei kuitenkaan sisätiloissa.

Kuraattorin valitsemista taiteilijaehdokkaista ainakin osan toivotaan olevan itäuusmaalaisia. Taidekokonaisuuden budjetti on noin 45 000 euroa.

3. Pysäköintitalon julkisivu

Alueen pysäköintitalon betoniseen julkisivuun toteutettava teos. Taiteelle käytettävä pinta-ala on yhteensä noin 600 neliömetriä. Taide voidaan toteuttaa esimerkiksi maalaamalla suoraan julkisivuun tai kiinnittämällä se seinään.

Kuraattorin valitsemista taiteilijaehdokkaista ainakin osan toivotaan olevan itäuusmaalaisia. Taidekokonaisuuden budjetti on noin 45 000 euroa.

4. Taidepysäkit

Läntisen Aleksanterinkadun molemmin puolin toteutetaan taidepysäkit, joita varten valitaan yksi taiteilija. Kysymyksessä on olemassa olevien linja-autopysäkkien varustaminen katoksilla, jotka toteutetaan taidehankintoina. Tavoitteena on valita muutamia pysäkkimalleja, joista taiteilija saa valita sen mallin, jonka näkee toimivan parhaiten taiteensa pohjana.

Suunnittelutyö tulee tehdä tiiviisti taiteenhankintatyöryhmän nimeämien asiantuntijoiden kanssa, jotta huomioidaan pysäkkien turvallisuus ynnä muut säädökset.

Taidebussipysäkkien tavoitteena on korostaa Länsirannan ja Taidetehtaan alueen profiloitumista taidekaupunginosana.  

Kuraattorin valitsemista taiteilijaehdokkaista ainakin osan toivotaan olevan itäuusmaalaisia. Taidekokonaisuuden budjetti on noin 60 000 euroa.

Aikataulu

Taiteilijavalinnat tehdään kevään 2017 aikana.


Lisätietoja antaa:
koordinaattori Heini Orell, Frei Zimmer Oy, heini.orell@freizimmer.fi tai puh. 044 971 5158