Ohjeita perusopetuksen oppilaalle

Hyvää lukuvuotta 2021–2022 ja tervetuloa opiskelemaan musiikkiopistoon!

Löydät tältä sivulta lukuvuoden kulkuun ja opiskeluusi liittyvää tarpeellista tietoa.

Sinulla on oma solistinen pääaine, jonka lisäksi opiskelukokonaisuuteesi kuuluu musiikinperusteiden opiskelua ja yhteissoittoa orkestereissa ja/tai pienemmissä kokoonpanoissa. Musiikkiopisto järjestää lukuvuosittain myös erilaisia kursseja ja syventäviä opintoja. Näistä tiedotamme erikseen.

Aina, kun sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella opiskeluusi liittyvistä asioista, ovat opettajat, kansliahenkilökunta ja rehtorit käytettävissä.

Tuntien sopiminen

Oppilaat ilmoittautuvat suoraan omalle opettajalle ja sopivat pääaineen tunnin ajan. Tarkista ennen soittotunnin sopimista orkesterin harjoitusaika ja musiikin hahmotusaineen,  eli MUHA-ryhmäsi opetusaika ilmoitustaululta tai nettisivuilta.

Opettajat ovat henkilökohtaisesti tavattavissa ilmoittautumispäivinä Porvoossa, Mäntsälässä, Sipoossa ja Loviisassa. Muissa opetuspisteissä opiskelevat voivat sopia tunneista suoraan opettajansa kanssa puhelimitse.

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi lukuvuoden alussa ilmoittamalla siitä kansliaan tai tuntien sopimisen yhteydessä omalle opettajallesi.

Mikäli oppilas ei ole ilmoittautunut 31.8.2021 mennessä, katsotaan hänen lopettaneen opiskelunsa. Jos oppilas lopettaa opiskelunsa kesken lukuvuoden, oppilaspaikasta luopumisesta ilmoitetaan aina kirjallisesti kansliaan.


Eepos

Musiikkiopisto on ottanut käyttöön uuden oppilaitoshallintojärjestelmän Eepoksen. Oppilaat pääsevät kirjautumaan ohjelmaan osoitteessa www.psmo.eepos.fi henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnukset on postitettu huoltajan sähköpostiin. Jatkossa kaikki oppilaan opintotiedot löytyvät Eepoksesta ja vanhat opintokirjat poistuvat käytöstä.

 


Musiikin hahmotusaineet

Orkesterit

Kuorotoiminta

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot kuuluvat musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti musiikin perusopetustasolle ja musiikkiopistotasolle. Syventäviksi opinnoiksi hyväksytään erilaisia kursseja, periodeja, musiikkileirejä ja konserttikuunteluja. Lisätietoja syventävistä opinnoista saat omalta opettajaltasi.

Vapaa säestys

Sivuaine

Sivuaine voidaan myöntää, kun olet tehnyt pääaineesta ja musiikin perusteista 2-tasoon vaadittavat suoritukset. Pääaineen opettajan suositus ja puolto ovat keskeiset kriteerit sivuaineen opinto-oikeutta myönnettäessä. Sivuaineoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, mikäli se on mahdollista musiikkiopiston tunti- ja opettajaresurssien puitteissa. Opinto-oikeuden jatkuminen edellyttää opettajan arvioita sivuaineopintojen edistymisestä. Sivuainetta anotaan keväällä jatkoilmoittautumisen yhteydessä.

Konserttikäynnit ja esiintymiset

Soittotunneilla opittuja kappaleita on mukava soittaa ja esittää myös muiden iloksi erilaisissa konserteissa ja oppilasilloissa. Myös toisten esityksiä on mukava kuunnella ja seurata, joten varaa aikaa koko konsertin kuuntelemiseen. Kun esiinnyt oppilasillassa ja myös kuuntelet sen loppuun asti, se hyväksytään sekä esiintymis- että kuuntelumerkinnäksi.

Opetussuunnitelman mukaisesti oppilas käy lukuvuoden aikana kuuntelemassa oppilasiltoja/-konsertteja kolme kertaa. Samoin oppilas esiintyy lukuvuoden aikana kaksi kertaa opiston oppilasilloissa tai -konserteissa ja/tai opettajien omissa matineoissa. Oma opettajasi merkitsee esiintymiset ja kuuntelut opintokirjaasi, josta kanslia siirtää ne opintotodistukseesi.

Vuosittaiset osallistumismerkinnät ovat päättötodistuksen saamisen edellytys. Toivottavaa on, että oppilasilloista tai konserteista ei lähdetä kesken pois. Jatkuva liikehdintä häiritsee esiintyjien keskittymistä ja yleisöä.

Pääaineen vaihto

Joskus voi käydä niin, että valitsemasi soitin ei jostain syytä olekaan se oikea ja haluaisit vaihtaa soitinta. Keskustele asiasta opettajasi tai rehtorin kanssa. Pääaineen vaihtoa on mahdollista anoa keväällä jatkoilmoittautumislomakkeella, johon liitetään nykyisen opettajan lausunto.

Sisäänpääsyviikolla annat soittonäytteen nykyisessä soittimessasi sekä mahdollisesti myös uudessa soittimessa, jos olet soittanut sitä jo esim. sivuaineena. Ne oppilaat, joilla ei ole suorituksia pääaineesta, testataan uudestaan. Muista varata kansliasta henkilökohtainen soittonäyte- tai testiaika sisäänpääsyviikolle. 

Välivuosi

Välivuoden myöntämisperusteita ovat asevelvollisuus, äitiysloma tai ulkomaille muutto. Rehtori voi myöntää välivuoden opinnoista kirjallisen hakemuksen perusteella.

Opinto-oikeus

Perustason opintoja varten myönnetään opinto-oikeus yhdeksäksi lukuvuodeksi. Opinnot on jaettu tasoihin: perustaso 1, perustaso 2 ja perustaso 3. Yhdeksän vuoden opinto-oikeus edellyttää jokaisella perustasolla opetussuunnitelman mukaisten oppiaineiden hyvää (3/5) tietojen ja taitojen hallintaa. Jokaisen tason päätteeksi, tai vähintään joka 3. opintovuosi, suoritetaan oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman tarkistus ja laajempi opintojen arviointi.

Musiikkiopistotason opintoja varten opinto-oikeus on enintään viisi lukuvuotta. Jokaiselle oppilaalle laaditaan yhdessä oppilaan, hänen huoltajansa ja opettajan kanssa kirjallinen henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS). Näin oppilaalla/huoltajalla on mahdollisuus asettaa opiskelulle tavoitteet ja arvioida niiden toteutuminen.

Opetusta annetaan musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla myös aikuisille ja erityisoppilaille. Aikuisopetuksessa opinto-oikeusaika on enintään viisi vuotta.

Yleisistä opinto-oikeusajoista ja opetusjärjestelyistä voidaan poiketa rehtorin erillisellä päätöksellä.

Vapaaoppilaspaikat

Musiikkiopistossa ei ole haettavissa vapaaoppilaspaikkoja.

Tapahtumat ja konsertit

Tiedot toimipisteiden tapahtumista ja konserteista löytyvät musiikkiopiston toimipisteiden nettisivuilta ja tapahtumakalenterista. Musiikkiopiston oppilaille tarjotaan moniin musiikkiopiston järjestämiin konsertteihin lippuja erikoishintaan. Tiedustelut kansliasta.