Ohjelmat ja hankkeet

Yksi Unelmien Porvoo 2030 -kaupunkistrategian keskeisistä tavoitteista on, että Porvoo on ilmastotyön edelläkävijä vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotyön edelläkävijän rooliin kuuluu olla hiilineutraali kaupunki, tukea asukkaiden kestäviä elämäntapoja ja edistää kiertotaloutta.

Ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelma sisältää laajan valikoiman toimenpiteitä, joilla kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista vahvasti edistetään.

Ilmasto-ohjelma ja mittarit

Kiertotalouden tiekartta

Kiertotalouden tiekartta ohjaa kaupungin resurssiviisautta edistävää työtä tulevina vuosina. Tiekartassa määritellään keskeiset kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Kiertotalouden tiekartta

Kestävästi töihin

Kestävästi töihin -hankkeen tavoitteena on luoda työntekijöiden hyvinvointia edistäviä liikkumiskäytäntöjä porvoolaisille työpaikoille ja samalla vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.

Kestävästi töihin

Tuen ilmastotekojen Porvoota

Porvoon kaupunki jakaa vuonna 2020 ensimmäistä kertaa Tuen Ilmastotekojen Porvoota -tunnustuksen. Tunnustusta voivat hakea kaikki yritykset, yhteisöt tai organisaatiot, jotka elävät kestävää arkea ja ottavat aktiivisesti osaa kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen. 

Tuen ilmastotekojen Porvoota