Oikomishoito

Lasten purenta tarkistetaan 9–10 vuoden iässä. Samalla mahdollinen purentavirhe pisteytetään. Tarvittaessa purennan kehitystä seurataan kunnes pisteytys voidaan tehdä.

Terveyskeskuksessa hoidetaan purentavirheet, jotka saavat pisteytyksessä arvon 8–10. Näitä ovat esimerkiksi leukojen koon suuret luustolliset epäsuhdat, vaikeat etualueen syvät purennat, ohjaavat sivustan ja etualueen ristipurennat, voimakkaat hampaiston ahtaudet ja hampaiden puhkeamishäiriöt.

Tarvittaessa aloitetaan jo maitohampaiden oikomishoito. Tällöin hoidetaan etualueen ja sivustan ohjaavat ristipurennat, jolloin leukaluiden normaali kasvu on mahdollista.

Tietoa oikomishoidosta

  • Saat hoitosuunnitelman, joka käydään läpi myös huoltajasi kanssa.
  • Hoidon aloittaminen on vapaaehtoista.
  • Jos aloitat hoidon, edellytetään sinulta hoitoaikojen ja -ohjeiden noudattamista. Hoito voidaan keskeyttää, mikäli et noudata kojeiden käyttöohjeita tai sinulla on kolme tai useampia peruuttamattomia poisjääntejä vastaanotolta.
  • Olet velvollinen maksamaan uuden oikomiskojeen hinnan, mikäli se häviää ja täytyy uusia.
  • Oikomishoidot kestävät yleensä useita vuosia.
  • Voit itse vaikuttaa hoidon tulokseen noudattamalla kojeiden käyttöohjeita. Tämä koskee myös hoidon viimeistä ylläpitovaihetta, kun sinulla on irrotettava oikomiskoje, jolla varmistetaan hampaiden ja purennan asettuminen.
  • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä tai edellisenä päivänä klo 12 jälkeen peruutetusta vastaanottoajasta veloitetaan 15 vuotta täyttäneiltä 45,50 euroa, ellei peruuttamatta jättäminen johdu ylivoimaisesta esteestä.