Onaksen saariston osayleiskaava (Y4)

Onaksen saariston alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista. Tämä helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuslupaprosessia: poikkeamislupaa ei enää tarvita, kun rakennetaan yleiskaavan mukaisesti. 

Osayleiskaavatyö käynnistyi vuonna 2006, jolloin laadittiin Onaksen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, järjestettiin maanomistajille suunnattu kysely sekä pidettiin ensimmäinen ns. suunnitteluasema. Vuonna 2007 suunnittelutyötä jatkettiin ja pidettiin mm. toinen suunnitteluasema, jossa olivat esillä alustavat tavoitteet ja mitoitusperusteet.

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2008, ja silloin järjestettiin kolmas suunnitteluasema. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on valmisteltu osayleiskaavaehdotus, joka oli nähtävillä elo- syyskuussa 2015.

Suunnittelun vaihe

Onaksen saariston osayleiskaava on hyväksytty, kaupunginvaltuusto 31.8.2016.

Osayleiskaava-asiakirjat:  

 1. Kartta: osa 1 (pdf)
 2. Kartta: osa 2 (pdf)
 3. Kartta: osa 3 (pdf)
 4. Kartta: osa 4 (pdf)
 5. Kaavamerkinnät ja määräykset (pdf)
 6. Kaavaselostus, luvut 1-4 (pdf)
 7. Kaavaselostus, luvut 5-9 (pdf)
 8. Kaavaselostuksen liitteet 1-10 (pdf)
 9. Yhteenveto saaduista mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista 
 10. Muunnettu rantaviiva emätiloittain ja tiloittain 
 11. Mitoitustaulukko emätiloittain ja tiloittain 

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 19.8. - 21.9.2015
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 22.4.-23.5.2008