Opiskelijat ja tutkimus

Tutkimusluvan hakeminen

Sosiaali- ja terveystoimessa tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin on haettava aina tutkimuslupa. Opinnäytetyöt voivat liittyä myös ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen ja toimintayksikön välisiin hankesopimuksiin. Tutkimuslupia koordinoidaan sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja luvat käsitellään johtoryhmässä.

Tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemuslomake täytetään sähköisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan.

Lupahakemuslomake liitteineen lähetetään allekirjoitettuna joko sähköpostitse osoitteeseen SOTEkirjaamo@porvoo.fi tai osoitteella

Porvoon kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi
Raatihuoneenkatu 5 B
06100 Porvoo

Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoren viitteeksi laitetaan Tutkimuslupahakemus.

Työn valmistuttua opiskelija toimittaa yhteistyöyksikköön yhden kappaleen valmiista opinnäytetyöstään. Opinnäytteen tekijöitä voidaan pyytää myös esittelemään työtään erilaisiin sisäisiin koulutustilaisuuksiin.

Lisätietoja: