Opiskelijat ja tutkimus

Tutkimusluvan hakeminen

Sosiaali- ja terveystoimessa tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin on haettava aina tutkimuslupa. Opinnäytetyöt voivat liittyä myös ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen ja toimintayksikön välisiin hankesopimuksiin. Tutkimuslupia koordinoidaan sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja luvat käsitellään johtoryhmässä.

Tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemuslomake täytetään sähköisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan.

Lupahakemuslomake liitteineen lähetetään allekirjoitettuna joko sähköpostitse osoitteeseen SOTEkirjaamo@porvoo.fi tai osoitteella

Porvoon kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi
Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs.
06100 Porvoo

Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoren viitteeksi laitetaan "Tutkimuslupahakemus".

Työn valmistuttua opiskelija toimittaa yhteistyöyksikköön yhden kappaleen valmiista opinnäytetyöstään. Opinnäytteen tekijöitä voidaan pyytää myös esittelemään työtään erilaisiin sisäisiin koulutustilaisuuksiin.

Lisätietoja: