Opiskelijat ja tutkimus

Tutkimusluvan hakeminen

Varhaiskasvatuspalveluissa tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin on haettava aina tutkimuslupa. Opinnäytetyöt voivat liittyä myös ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen ja toimintayksikön välisiin hankesopimuksiin.

Tutkimuslupaa haetaan ”Tutkimuslupahakemus”-lomakkeella. Täytä hakemuslomake sähköisesti, tulosta ja allekirjoita.

Lähetä tutkimussuunnitelma ja lupahakemuslomake allekirjoitettuna sähköpostitse varhaiskasvatusjohtajalle. Laita sähköpostin aiheeksi ”Tutkimuslupahakemus”.