Opiskelijoiden harjoittelujaksot

Vanhus- ja vammaispalveluissa on mahdollisuus suorittaa käytännön harjoittelujaksoja esimerkiksi kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa.

Harjoittelujakson suorittanut opiskelija voi antaa palautteensa jaksostaan ja saamastaan opiskelijaohjauksesta oheisen linkin kautta.