Opiskelu musiikkiopistossa

Musiikin perusopetus

Musiikkiopisto antaa klassisen musiikin ja Pop & jazz -perinteen mukaista taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.

Musiikin perusopetukseen osallistuminen tarkoittaa pitkäjänteistä, monipuolista ja usein monivuotista musiikin opiskelua. Oppilaaksi haetaan pääsykokeiden kautta.

Muita vaihtoehtoja

Perusopetuksen lisäksi musiikkiopisto tarjoaa opetusta kaikille soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneille iästä tai kokemuksesta riippumatta. Näihin opintoihin voi yleensä osallistua ilman pääsykoetta ja valittavana on eripituisia opintokokonaisuuksia.

Kanslian henkilökunta antaa mielellään lisätietoja.

Lisätietoa Porvoonseudun musiikkiopistosta