Osallistujien valinta

Kerhojen paikat jaetaan seuraavin perustein:

1. Ensimmäisen luokan oppilaat

2. Erityistä tukea tarvitsevat toisen luokan oppilaat, erityistarpeet arvioidaan kokonaisuutena, ja siihen sisältyy muun muassa:

  • Lapsella on asiantuntijalausunto iltapäivätoiminnan tarpeesta. Asiantuntijalausunto ei kuitenkaan automaattisesti johda iltapäiväkerhopaikan saantiin. Erityisasema arvioidaan kokonaisuutena
  • Lapsen vanhempi on yksinhuoltaja.
  • Vanhemmat ovat ansiotyössä tai opiskelevat toisella paikkakunnalla.

3. Muut toisen vuosiluokan oppilaat

4. Vanhemmat koululaiset.

Jos ilmoittautuneiden lasten määrä on alle 10, kerhoa ei voida järjestää. Mikäli paikkoja ei löydy kaikille hakijoille, paikat arvotaan tasaveroisten hakijoiden kesken.

Perusteet kielteiselle päätökselle ovat:

  • Hakemus on jätetty myöhässä
  • Ryhmä on täynnä
  • Hakija ei ole 1.-luokkalainen
  • Lapsella tai perheellä ei ole erityistarpeita.