Päätöksentekomenettely

Kaupungin palvelujen järjestämisestä ja taloudesta vastaavat valtuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat sekä viranhaltijaorganisaatio.

Päätöksenteko on monivaiheista

Asioiden käsittely alkaa virkamiesvalmistelulla. Sen jälkeen asiat siirtyvät kaupungin luottamuselinten päätettäviksi lautakuntiin, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Valmisteltavaa asiaa koskevia lausuntoja pyydetään usein muiltakin viranomaisilta.

Valtuusto on siirtänyt päätösvaltaansa joissakin asioissa kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupungin viranhaltijoille, siten osa päätöksistä syntyy jo ennen valtuuston kokousta.

Päätöksenteko on julkista

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisölle avoimia. Kokoukset pidetään Porvoon kaupungintalolla osoitteessa Raatihuoneenkatu 9.

Luottamuselinten kokousten jälkeen päätöksistä laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan kaupungin uutisissa ja lähetetään paikallisille tiedotusvälineille.

Strategia ja säännöt ohjaavat

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on mm. kuntalaissa ja hallintolaissa sekä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Kaupungin kehittämistä ja toimintaa ohjaavat lisäksi luottamuselinten hyväksymät kaupungin strategia ja ohjelmat.

Hallintosääntö