Päätös, maksaminen ja muutoksenhaku

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätös

Saat kirjallisen päätöksen toimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen liitteineen käsiteltäväksi. Huolellisesti jätetty hakemus nopeuttaa asian käsittelyä. Tuki maksetaan tilille 0–3 pankkipäivää päätöksen jälkeen.

Jos olet tyytymätön päätökseen

Sinulla on mahdollisuus hakea oikaisua toimeentulotukipäätökseen. Ennen oikaisuvaatimusta kannattaa ottaa yhteyttä tukipäätöksen tehneeseen työntekijään, ja kertoa hänelle asiasta. Tämä nopeuttaa mahdollisten korjausten tekemistä.

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä toimeentulotukipäätöksen mukana. Oikaisuvaatimus kirjoitetaan vapaamuotoisesti siten, että siitä käy ilmi, millä perusteella haet muutosta päätökseen. Toimita oikaisuvaatimus 28 päivän sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveyslautakunta/jaosto, Mannerheiminkatu 20 E 3 krs, 06100 Porvoo 

Saat oikaisuvaatimukseen kirjallisen vastauksen.