Päihdeklinikka

Päihdeklinikka palvelee porvoolaisia ja askolalaisia 18 vuotta täyttäneitä aikuisia. Päihdeklinikka tarjoaa moniammatillisesti yksilöllistä arviointia, ohjausta, sekä hoitoa vaativissa riippuvuusongelmissa. Tukea saa myös peliriippuvuuteen. Päihdeklinikalle ei tarvitse lähetettä ja käynti on maksuton. Ensisijaisesti päihdeklinikalle tullaan ammattilaisen ohjauksen kautta. Opioidikorvaushoitoon hakeudutaan suoraan päihdeklinikan kautta.
Teemme yhteistyötä mm. nuorten ja aikuisten matalan kynnyksen palveluiden, sekä asumispalveluiden (Koivula) kanssa.

Ota yhteyttä

Päihdeklinikka on avoinna ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluntarpeen arviointi ja neuvonta palvelee ma–pe klo 8.30–15.30 numerossa 019 520 4527 (ajanvaraus ja uudet asiakkaat).

Voit lähettää meille salattua sähköpostia avaamalla selaimella osoitteen https://turvaposti.porvoo.fi/ ja rekisteröitymällä palveluun. Valitse sähköposti paihdeklinikka@porvoo.fi


Ajanvaraukseton vastaanotto Päihdeklinikalla
keskiviikkoisin klo 8–10.

Ajanvaraukseton vastaanotto antaa tukea ja neuvoja kaikille yli 22-vuotiaille, joilla on mielenterveyteen ja/tai päihteiden käyttöön liittyviä huolia. Ongelmat voivat liittyä esim. omaan tai läheisen elämänkriiseihin, masennus- tai ahdistusoireisiin tai päihteidenkäyttöön.

Työparina psyk. sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Ajanvaraukseton vastaanotto korvaa puhelimitse tehtävät palveluntarpeen arviot keskiviikkoisin.

Ajanvaraukseton vastaanotto on tauolla 1.6.2020 alkaen elokuun loppuun saakka.


 • palvelu- ja hoidon tarpeen arviointi
 • yksilö-, pari- ja perhekeskustelut
 • ryhmätoiminta
 • akupunktio, osallistuminen akupunktioon edellyttää, että asiakas on hoitosuhteessa päihdeklinikkaan
 • lääkäripalvelut, edellyttää hoitosuhdetta päihdeklinikkaan
 • kokemusasiantuntijavastaanotto

Vieroitushoito ja huumeet

 • avovieroitus
 • laitosvieroitukseen ja laitoskuntoutukseen ohjaus, hoidon tarpeen arvion kautta
 • päihdeseulat sovitusti osana hoitoa
 • korvaushoito
 • neuvontapiste Vinkissä voi vaihtaa likaiset neulat ja ruiskut, toimii yhteistyössä terveysaseman kanssa

Päihdehoito

Poliisi vastaa selkeästi aggressiivisten päihtyneiden talteenotosta. Vakavat päihteidenkäytöstä johtuvat terveysongelmat (esim. myrkytys- ja deliriumtilat) edellyttävät, että kiireellinen päihdehoito ja seuranta järjestetään Porvoon sairaalan päivystyksessä. Porvoossa aikuissosiaalityö ja sosiaalipäivystys järjestävät tilapäistä kriisiasumista ja hätämajoitusta ostopalveluiden avulla.