Päiväkoti Metsätähden hankesuunnitelmaa on tarkennettu