Pakolaisen polku tarjoaa kahdeksasluokkalaisille yhdenvertaisuuskasvatusta ja tietoja pakolaisuuden taustoista