Palveluneuvonta Ruori

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2019-2023

Porvoon kaupungin ikääntyneiden palveluita ohjaavan suunnitelman päivitystyö on käynnistynyt. Suunnitelma ohjaa ikääntyneiden hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämistyötä seuraavan neljän vuoden ajan.

Suunnitelman tekemiseksi on nimetty työryhmä, jossa on edustus kaupungin eri toimialoilta sekä vanhusneuvostosta. Suunnitelma laaditaan syksyn 2019 aikana ja tuodaan poliittiseen päätöksentekoon vuoden 2020 alussa.

Suunnitelman keskeisiä teemoja tulevat olemaan asuminen ja asuinympäristö, aktiivisen arjen mahdollistaminen sekä viestintä ja palveluohjaus.

Kerro terveisesi suunnitelmaa valmistelevalle työryhmälle.


  • Pohditko omaa tai omaisesi pärjäämistä?
  • Mietitkö mistä ja miten saat apua arjen toimintoihin?
  • Tarvitsetko tietoa ikääntyneiden palveluista?

Ikäihmisten palveluneuvonta on keskitetty Ruoriin. Ruorista saat ohjausta ja neuvontaa. Kun kohtaat arjessasi haasteita, ota yhteyttä Ruoriin. Voimme sopia tapaamisen, jolloin pohdimme yhdessä millaista apua tarvitset.

Ohjaamme oikeaan suuntaan!

Ruorilla on tiedot julkisista, yksityistä sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluista. Autamme valitsemaan juuri Sinulle parhaiten sopivat palvelut.Selvitämme kanssasi, voitko saada palveluihin tukea tai Kelan etuuksia.

Haluamme helpottaa asiointiasi. Tavoitteemme on, että ikäihmiset voivat asua turvallisesti ja mukavasti omassa kodissaan.

Soita tai tule käymään

Soita tai tule käymään ilman ajanvarausta.

Jos täytät yhteydenottopyynnön, me otamme Sinuun yhteyttä. Voimme tarvittaessa sopia myös ajan palvelukoordinaattorin kotikäynnille.

Tule ja kerro tarpeesi. Me neuvomme sopivan reitin!

Yhteystiedot:

Palveluneuvonta Ruori
Omenamäen palvelukeskus, Tulliportinkatu 4
Avoinna ma-pe klo 9–15
Puh. 040 676 1414

Anna palautetta

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (ns. Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa ikääntynyt henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat 30.6.2019