Parisuhteen ongelmat ja ero lapsiperheessä

Tukea parisuhteeseen

Jotta parisuhde toimisi hyvin, kannattaa sitä pyrkiä tietoisesti hoitamaan. Yhteiselämässä joudutaan kuitenkin kohtaamaan monenlaisia tilanteita ja ongelmia, sekä etsimään ratkaisuja vaikeitakin tunteita herättäviin asioihin. Parisuhteen kiistoihin voit saada apua Perheneuvolasta tai Perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Porvoon seurakuntayhtymän Perheneuvonta  

Lue lisää parisuhteen tukemisesta Väestöliiton sivuilta

Apua perhesovittelusta

Miten saada arki sujumaan? Hankala sopia lasten asioista? Onko puhumisen paikka? Perhesovittelu auttaa jatkamaan vanhemmuutta myös eron jälkeen. Perhesovittelusta on apua.

Tukea lapselle ja vanhemmalle erotilanteessa

Lapselle vanhempien ero on elämän suurimpia muutoksia ja kriisejä. Lapsen selviytyminen erosta on aikuisten varassa. Selviäminen erosta ja sen aiheuttamista muutoksista riippuu paljolti siitä, miten vanhempien välinen yhteistyö toimii eron jälkeen. Ota yhteyttä perheneuvolaan, jos vanhempien keskinäiset ristiriidat vaikeuttavat lapsen asioiden hoitoa ja heijastuvat lapsen hyvinvointiin tai lapsen oireilu on voimakasta tai pitkittynyttä.

Eron ensiapu

Lapsen huoltajuus, asuminen ja elatus

Vanhempien erotessa lapsen huolto jatkuu yleensä yhteishuoltona tai vanhemmat voivat sopia, että huolto jää vain toiselle vanhemmalle. Usein vanhemmat pääsevät keskenään yksimielisyyteen siitä, miten lapsen huolto, asuminen ja elatus sovitaan. Lapsen elatuksesta tehdään erillinen sopimus. Eron jälkeen vanhemmat vastaavat lapsen riittävästä ja tarpeenmukaisesta elatuksesta suhteessa elatuskykyynsä.