Perheohjaus

Perheohjauksella tuetaan vanhemmuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja ja arjenhallintaa. Yhdessä perheen kanssa pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja, jotta haastavan elämänvaiheen jälkeen perhe voi jatkaa vahvempana eteenpäin omin voimavaroin. Perheen kokonaisvaltaista tukemista edesauttaa hyvä yhteistyö perheen verkostojen kanssa (koulut, päiväkodit, perheneuvola yms.)

Perheohjausta annetaan sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisina palveluina. Perheohjaus toteutetaan perheen kotona ja perhekohtaiset tavoitteet työskentelylle asetetaan yhdessä perheen kanssa.

Perheohjausta edeltää aina sosiaalityöntekijän tekemä palveluntarpeen arviointi. Myöntämisen perusteita voi olla esimerkiksi lapsen vaikea uhma, arjen rutiinien puute, erimielisyydet kasvatusmenetelmistä tai niiden puute. Palvelu on perheelle maksuton.

Lisää tietoa palvelusta antaa johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Vuorio yhteystiedot