Perinneympäristöt

Perinneympäristöiksi kutsutaan perinteisellä maankäytöllä, kuten kaskeamalla, niittämällä ja laidunnuksella syntyneitä ahoja, ketoja, niittyjä ja hakamaita. Ne ovat lajeiltaan monipuolisia ja maisemiltaan arvokkaita elinympäristöjä.

Linnamäki ja Maarinlahti ovat osa arvokasta perinneympäristöämme.

Porvoon perinneympäristöjä

  • Linnamäki
  • Koivuniemen pihaketo, Papinjärvi
  • Kardragin kalliokedot
  • Söderbyn rantaniitty
  • Kallolan niitty
  • Österbyn rantaniitty
  • Kråkön haka
  • Ilolan Postimäen kallioketo