Perintömetsät

Porvoossa on kaksi perintömetsää, jotka kaupunki perusti mailleen vuonna 2005 vastauksena Maailman Luonnonsäätiö WWF:n haasteeseen. Perintömetsät sijaitsevat lähellä muita suojelualueita, mikä tukee suojelutavoitteiden toteutumista.

Sikosaaren itärannalla

  • Laajempi perintömetsä on lähes 10 hehtaarin suuruinen ja sen läpi kulkee Sikosaaren luontopolku.
  • Metsä on järeää kuusikkoa. Lahopuuta on kohtalaisen runsaasti.
  • Rannalla on kapea tervaleppävyöhyke.
  • Metsästä löytyi 2010 tehdyssä inventoinnissa muun muassa mielenkiintoista ja harvinaista kääpälajistoa.
  • Metsä on nykyisin osa luonnonsuojelualuetta.

Epoossa

  • Metsä sijaitsee lähellä Holkenin laavua.
  • Tämä pienempi perintömetsä on kooltaan 1,6 hehtaaria.
  • Holkenissa metsä on järeää kuusikkoa ja sen läpi kulkee ulkoilureitti.