Sinua saattaa kiinnostaa myös

Pop & jazz, musiikin perusteet

Musiikin perusteisiin sisältyy

  • teoria
  • säveltapailu
  • yleinen musiikkitieto
  • yhtyesoitto
  • musiikkiteknologian perusteet ja
  • transkriptio.

Transkriptio-kurssilla opitaan tunnistamaan, mitä eri soittimia on kappaleessa käytetty ja mikä on eri soitinten rooli. Kurssilla opitaan kuulemaan mitä äänitteellä soitetaan ja kuinka se nuotinnetaan.

Teoria-aineiden merkitys on rytmimusiikin soittotilanteessa sitä olennaisempi, mitä pidemmälle opiskellaan. Nuottikuva ei kuitenkaan aina kerro kaikkea, vaan soittajan on itse luotava musiikillisia asioita hallitsemansa tiedon pohjalta esim. improvisointiin.

Teoria-aineet tukevat tyylilajien hallintaa omalla instrumentilla sekä antavat valmiuksia säveltämiseen, sovittamiseen ja improvisointiin.

Bändiopetuksessa opetellaan soittotilanteessa niitä asioita, joita on yksityistunneilla ja teoriassa opittu.