Skip to content

Porvoon kaupunginhallituksen päätökset 3.7.2017

Sopimuspalokuntien avustukset 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Porvoon kaupungin sopimuspalokunnille kohdennetun avustuksen jakamisesta kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Avustusten yhteissumma 23 211 euroa. Määräraha on tarkoitettu ensisijaisesti palokuntanuorisotyön tai sopimuspalokuntien itsensä kustantaman koulutuksen tukemiseen. 

  • Borgå Frivilliga Brandkår r.f. palokuntanuorisotoiminnan tukemiseen 3 611 euroa
  • Tolkis FBK r.f. palokuntanuorisotoiminnan tukemiseen 3 000 euroa
  • Hamarin VPK r.y. palokuntanuorisotyön tukemiseen 3 500 euroa
  • Hindhår-Boe FBK r.f. palokuntayhdistyksen kustantaman koulutuksen tukemiseen 3 100 euroa
  • Wessö FBK r.f. avustus palokuntanuorisotyön käynnistämiseen 5000 euroa palokuntayhdistyksen kustantaman koulutuksen tukemiseen 5 000 euroa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että mikäli tarvetta on, mahdollistetaan uusi haku syksyllä. 

Saaristomäärärahan käyttö 2017 

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 8 (Jalonen, Karlsson, Lankia, Hirvilammi, Lybeck, Rytkönen, Uski, Välimäki) - 4 (Blomqvist, Lund, Sveholm, Söderberg), yksi tyhjä (Rosengren), myöntää seuraavat avustukset saaristomäärärahasta kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti: 

  • Pellinge frivilliga brandkår -niminen sopimuspalokunta 15 000 euroa
  • Gäddrag-Kardrag vesiosuuskunta: 10 000 euroa   

Äänestyksessä hävisi Elin Blomqvistin esitys. Blomqvist esitti, että myös Wessö FBK.lle myönnetään 15 000 euroa. 

Lautakuntien päätökset 

Outi Lankia esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta Porvoon veden johtokunnan päätökseen 15.6.2017 § 26 koskien vedenhankinnan turvaamista. Esitystä ei kannatettu. 

Muut asiat 

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen esityslista

3.7.2017 18:38

Tunnisteet: Päätöksenteko