Porvoon veden rakennushankkeet

Rakentaminen asemakaava-alueilla                                            

Uudisrakentaminen   

Saneeraus

Joonanmäki (Puutarhakatu, Puutarhakuja, Joonaksentie)

Lukiokatu

Rakentaminen haja-asutusalueilla                                               

Uudisrakentaminen

Valmisteilla olevat rakennushankkeet