Porvoon veden rakennushankkeet

Rakentaminen asemakaava-alueilla                                            

Uudisrakentaminen   

Saneeraus 

Rakentaminen haja-asutusalueilla                                               

Uudisrakentaminen

Backaksentien-Karlebynkantin paineviemäri

Valmisteilla olevat rakennushankkeet