Porvoon veden rakennushankkeet

Rakentaminen asemakaava-alueilla                                            

Uudisrakentaminen   

Saneeraus 

Rakentaminen haja-asutusalueilla                                               

Uudisrakentaminen

Kulloo-Nyby paineviemäri

Valmisteilla olevat rakennushankkeet