Porvoon veden talous ja päätöksenteko

Talous

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon kustannukset on rahoitettava asiakkailta kerättävillä maksuilla. Näitä ovat vesimäärään perustuva käyttö-, perus- ja liittymismaksu. Taloutensa suunnittelussa Porvoon vesi on huomioinut sekä lähivuosien että pidemmän aikavälin suuret investointitarpeet.

Avainlukuja vuodelta 2018

Liikevaihto 11,47 miljoonaa euroa
Investoinnit 11,48 miljoonaa euroa
Vedenmyynti 3,03 miljoonaa kuutiota (m3)
Laskutettu jätevesi 2,52 miljoonaa kuutiota
Vesijohtoverkosto 621 kilometriä
Viemäriverkosto 644 kilometriä

Porvoon veden vuosikertomukset

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

Päätöksenteko

Johtokunta

Lautakunnat ja jaostot ovat luottamuselimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista. Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan tehtävät ja kokousmenettely määritellään hallinto- ja toimintasäännössä.

Kokoukset ja päätökset

Johtokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset eivät ole julkisia. Johtokunnan esityslistat julkaistaan kaupungin internetsivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat yleensä kokousta edeltävällä viikolla. Kokouspöytäkirjat julkaistaan samalla sivustolla.

Johtokunnan jäsenet, varajäsenet suluissa

Marianne Korpi, puheenjohtaja (Ritva Hagström)

Anne Sjöström, varapuh.joht. (Alicia Bärlund)

Oscar Lökfors (Leif Stenström)

Reijo Mokka (Timo Kouki)

Markus Keskitalo (Anne Wetterstrand)

Esittelijä on Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila ja sihteeri apulaisjohtaja Mats Blomberg.