Porvoon veden talous ja päätöksenteko

Talous

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon kustannukset on rahoitettava asiakkailta kerättävillä maksuilla. Näitä ovat vesimäärään perustuva käyttö-, perus- ja liittymismaksu. Taloutensa suunnittelussa Porvoon vesi on huomioinut sekä lähivuosien että pidemmän aikavälin suuret investointitarpeet.

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Avainlukuja vuodelta 2020

Liikevaihto 12,61 miljoonaa euroa
Investoinnit 4,46 miljoonaa euroa
Vedenmyynti 3,07 miljoonaa kuutiota
Laskutettu jätevesi 2,61 miljoonaa kuutiota
Vesijohtoverkosto 625 kilometriä
Viemäriverkosto 655 kilometriä

Porvoon veden vuosikertomukset

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

Päätöksenteko

Johtokunta

Lautakunnat ja jaostot ovat luottamuselimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista. Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan tehtävät ja kokousmenettely määritellään hallinto- ja toimintasäännössä.

Kokoukset ja päätökset

Johtokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset eivät ole julkisia. Johtokunnan esityslistat julkaistaan kaupungin internetsivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat yleensä kokousta edeltävällä viikolla. Kokouspöytäkirjat julkaistaan samalla sivustolla.

Porvoon veden johtokunta