Porvoon veden talous ja päätöksenteko

Talous

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon kustannukset on rahoitettava asiakkailta kerättävillä maksuilla. Näitä ovat vesimäärään perustuva käyttö-, perus- ja liittymismaksu. Taloutensa suunnittelussa Porvoon vesi on huomioinut sekä lähivuosien että pidemmän aikavälin suuret investointitarpeet.

Sitovana tavoitteena on, että vesihuoltomaksut Porvoossa eivät ylittäisi maan keskiarvoa. Mittarina käytetään omakotitalon ja kerrostalon vuosilaskua. Tavoite täytettiin jälleen vuonna 2017, jolloin omakotitalon vuosilasku oli noin 1 prosenttia ja kerrostalon vuosilasku noin 14 prosenttia alle maan keskiarvon.

Avainlukuja vuodelta 2017

Liikevaihto 10,52 miljoonaa euroa
Investoinnit 7,06 miljoonaa euroa
Vedenmyynti 3,00 miljoonaa kuutiota (m3)
Laskutettu jätevesi 2,62 miljoonaa kuutiota
Vesijohtoverkosto 615 kilometriä
Viemäriverkosto 628 kilometriä

Porvoon veden vuosikertomukset

Vuosikertomus 2017

Päätöksenteko

Johtokunta

Lautakunnat ja jaostot ovat luottamuselimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista. Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan tehtävät ja kokousmenettely määritellään hallinto- ja toimintasäännössä.

Kokoukset ja päätökset

Johtokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset eivät ole julkisia. Johtokunnan esityslistat julkaistaan kaupungin internetsivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat yleensä kokousta edeltävällä viikolla. Kokouspöytäkirjat julökaistaan samalla sivustolla.

Johtokunnan jäsenet, varajäsenet suluissa

Marianne Korpi, puheenjohtaja (Ritva Hagström)

Anne Sjöström, varapuh.joht. (Alicia Bärlund)

Oscar Lökfors (Leif Stenström)

Reijo Mokka (Timo Kouki)

Markus Keskitalo (Anne Wetterstrand)

Esittelijä on Porvoon veden toimitusjohtaja Risto Saarinen ja sihteeri apulaisjohtaja Mats Blomberg.