Porvoon vesi on uudistanut tekstiviestijärjestelmänsä

Porvoon vesi on vuodesta 2014 käyttänyt tekstiviestijärjestelmää häiriöilmoituksen lähettämiseen asiakkaille. Järjestelmä on perustunut siihen, että asiakas itse ilmoittaa puhelinnumeronsa asiakastietojärjestelmään. Järjestelmän heikkoutena on, että kattavuus on ollut huono ja lisäksi järjestelmä ei soveltunut kerros- ja rivitalojen asukkaille.

Porvoon vesi otti kesäkuussa 2017 käyttöön UMS-tekstiviestijärjestelmän, joka eroaa vanhasta järjestelmästä siinä, että asiakkaan ei normaalisti tarvitse itse ilmoittaa numeroansa. Palvelun tarjoaja hankkii kaikki Porvoon alueelle rekisteröidyt puhelinnumerot suoraan teleoperaattoreilta, eikä asiakkaan tarvitse erikseen rekisteröidä puhelinnumeronsa vesilaitokselle.  Tiettyä aluetta koskevat tiedotteet lähetetään niihin puhelinnumeroihin, joiden osoite on alueella. Näin ollen viestit tavoittavat myös taloyhtiöiden asukkaita. Alaikäisten numerot on kuitenkin seulottu pois.

Poikkeuksen muodostavat kuitenkin sellaiset asiakkaat, joilla on salainen puhelinnumero, työnantajan osoitteeseen rekisteröity puhelinnumero tai puhelinnumeron osoite on Porvoon ulkopuolella. Tällaiset asiakkaat voivat itse rekisteröidä puhelinnumeronsa verkossa osoitteessa https://porvoo.ums-asiakasportaali.fi/. Yhteen numeroon voi myös liittää monta kulutuspaikkaa, esim. kesäpaikan osoite ja ikääntyneiden vanhempien osoite.

UMS-järjestelmässä on myös mahdollisuus lähettää ääniviesti niihin numeroihin, joihin ei voi lähettää tekstiviestejä.

Asiakkaat voivat edelleen ilmoittaa numeronsa esim. Kulutus-webin kautta normaaleja yhteydenottoja varten. Näitä numeroita ei voida siirtää UMS-järjestelmään, sillä rekisteröityminen UMS-järjestelmään on mahdollista vain puhelimesta käsin.