Porvoon vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolain (VHL 119/2001) mukaisesti kunnan on kehitettävä vesihuoltoa yhdyskuntarakenteen kehitystä vastaavasti. Työkalu on vesihuollon kehittämissuunnitelma. Vuoteen 2014 saakka kehittämissuunnitelman laatimisvelvoite oli kirjattu lakiin. Nykyisin suunnitelma on tavoitteellinen ja oikeusvaikutukseton. Se palvelee yhdyskuntasuunnittelua ja vesilaitoksen omaa suunnittelua.

Porvoon ensimmäinen vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui 2004 ja se vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 15.12.2004. Se ulottui noin vuoteen 2010. Vuoden 2009 aikana tehtiin päivitys, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.10.2010. Vuonna 2014 tehtiin uusi päivitys, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.6.2015.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2020


Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2009