Porvoonjoen ruoppaus 2018

Kysely ruoppauksen vaikutuksista kalastukseen

Porvoon kaupunki ja Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) selvittävät ruoppauksen vaikutuksia Porvoonjoen ja Tolkkinen–Porvoo-väylän alueen kalastukseen. Tutkimuksesta vastaa Kala- ja vesitutkimus oy. Kaupallisille kalastajille kysely lähetetään henkilökohtaisesti. Vapaa-ajan kalastuskyselyyn voivat vastata kaikki ruoppauksen vaikutusalueella vuonna 2018 kalastaneet yksityishenkilöt. Kysely on avoinna maaliskuun loppuun saakka. 

Vapaa-ajankalastajat voivat vastata siihen tästä linkistä:

Siirry vastaamaan kyselyyn tästä linkistä

Kartta ruoppausalueista

Tietoja käytetään ainoastaan tutkimuskäyttöön ja henkilötiedot käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Porvoonjoen ja merialueen tila

Kaupallisille kalastajille ja vapaa-ajankalastajille tarkoitetut kyselyt toteutetaan vesistörakennushankkeen velvoitetarkkailuun liittyen. Alueella toteutetaan myös Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailua, josta saadaan vertailuaineistoa aikaisemmilta vuosilta. Kalastuskyselyn tuloksia hyödynnetään osana laajempaa tutkimusta, jolla selvitetään ruoppauksen vaikutuksia vesistöön ja kalastukseen. Selvitys tehdään Aluehallintoviraston tekemän vesilain mukaisen päätöksen mukaisesti ja sitä valvoo ELY-keskus. Vesistötutkimuksessa huomioidaan kalastuksen lisäksi myös mm. veden laatu, sedimenttien haitalliset aineet ja pohjaeläinten esiintymisessä tapahtuvat muutokset. Raportin valmistuttua voit lukea sen tältä sivulta.

Lue lisää Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailusta

Kulje vain kevyen liikenteen väyliä pitkin

Satama-alueelta kaivetut ruoppausmassat eli saviset joen pohjan sedimentit on nostettu kuivumaan Länsirannan eteläosaan rakennettuihin kuivatusaltaisiin noin metrin paksuiseksi kerrokseksi. Liikkuminen muualla kuin merkityillä reiteillä on kielletty liikkujien turvallisuuden vuoksi. Myös koirat kannattaa pitää kiinni, sillä maa on hyvin upottavaa.

Alueelle suunnitellaan vuonna 2019 luonnonmukainen rantapuisto, joka on osa Länsiranta- kulttuurin ja vapaa-ajan ranta -kaavaa.

Tutustu kaavaan

Ruoppauksen tarkoitus

Tolkkinen–Porvoo-väylä  alkaa Svartbäckin selältä ja päättyy Porvoon matkustajasatamaan. Väylän pituus on noin 15 kilometriä. Väylänpitäjänä väylän osalta toimii suurimmalta osin Liikennevirasto, väylän pohjoisosassa väylänpitäjänä on Porvoon kaupunki. Ruopattavia alueita on väylän lisäksi Porvoonjoen itärannan matkustajasataman alueella, sekä joen länsirannan venesataman alueella. Ruoppaus on tarpeen, koska väylän syvyys ei ole riittävä suurimmille laivoille. Samalla valmistaudutaan Länsirannan taiteen ja kulttuurin kaavan mukaiseen maankäyttöön, kuten vierasvenesataman perustamiseen Länsirannalle. Liikenneviraston vastuualueelta ruoppausmassat kuljetetaan proomulla Svartbäckin selälle meriläjitysalueelle. Kaupungin vastuualueelta puhtaat sedimentit sijoitettiin Länsirannan eteläosaan rakennettavan ekologisen rantapuiston pohjaksi.

Liikenneviraston hankealue

Sataman ruoppausalueet