Porvoonjoen ruoppaus 2018

Hankkeen tarkoitus

Tolkkinen - Porvoo -väylä alkaa Svartbäckin selältä ja päättyy Porvoon matkustajasatamaan. Väylän pituus on noin 15 kilometriä. Väylänpitäjänä väylän osalta toimii suurimmalta osin Liikennevirasto, väylän pohjoisosassa väylänpitäjänä on Porvoon kaupunki. Ruopattavia alueita on väylän lisäksi Porvoonjoen itärannan matkustajasataman alueella, sekä joen länsirannan venesataman alueella. Ruoppaus on tarpeen, koska väylän syvyys ei ole riittävä suurimmille laivoille. Samalla valmistaudutaan Länsirannan taiteen ja kulttuurin kaavan mukaiseen maankäyttöön, kuten vierasvenesataman perustamiseen Länsirannalle.Töiden aikataulu on suunniteltu Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesiluvan mukaisten aikarajoitusten, satamapalveluiden ja Liikenneviraston aikataulujen mukaan.

Väylän ruoppaus

Väylän ruoppaus Sakta Fartenin kohdalta Haikkoonselälle alkaa elokuun alussa 2018. Tolkkinen - Porvoo -väylää on tarkoitus parantaa kunnostusruoppauksella nykyisen kulkusyvyyden säilyttämiseksi, turvallisen matkustajareittiliikenteen ja risteilymatkailun mahdollistamiseksi. Väylän kulkusyvyys Svartbäckin selältä alkaen on 3,5 m, Porvoon matkustajasataman päässä 2,0 m (haraussyvyys 2,7 m). Väylän nykyinen linjaus ei tule muuttumaan. Väylän osuudella ruoppauskohteet sijaitsevat pääasiassa väylän reuna-alueilla noin neljän kilometrin matkalla. Liikenneviraston vastuualueelta ruoppausmassat kuljetetaan proomulla Svartbäckin selälle meriläjitysalueelle. 

Liikenneviraston hankealue

Sataman ruoppaus

Porvoon kaupungin vastuualueella eli Sakta Fartenin ja Aleksanterinsillan välisellä alueella ruoppaus aloitetaan lokakuun alussa 2018. Työt valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä, mikäli suunnitelmiin ei tule muutoksia. Kaupungin vastuualueelta puhtaat sedimentit sijoitetaan Länsirannan eteläosaan, jossa on alkanut puiden raivaus uuden puiston pohjarakenteiden valmistelua ja ruoppausmassojen vastaanottoa varten.

Sataman ruoppausalueet

Ruoppauksen vaikutukset veneilijöiden palveluihin

Venepaikan vuokraajien tulee hoitaa vene pois ruoppauksen tieltä ajoissa

Ruopattavien rantojen tulee olla vapaina veneistä ja laitureista heti lokakuun alussa. Tästä syystä tulee veneilijöiden suunnitella tarkkaan veneen siirto ja mahdollinen nosto. Veneet saa vuonna 2018 poikkeuksellisesti nostaa talvisäilytysalueille jo syyskuun alusta lähtien.

  • Laiturit tulee olla tyhjänä veneistä maanantaina 1.10.
  • Laiturit, peräpaalut ja laituripainot siirretään välittömästi pois ruoppauksen tieltä viikolla 40.

Jokaisen veneilijän, jolla on venepaikka länsirannalla Aleksanterinkadun sillan eteläpuolella, tulee siis huolehtia, että veneen nosto tapahtuu syyskuun aikana, jos ei saa itse järjestettyä uutta venepaikkaa muualta. Koska alueen nostoyrittäjät ovat hyvin kiireisiä, tulee veneilijöiden varmistaa ajoissa nostoyrittäjältä, että hän ehtii nostaa veneen viimeistään 30.9.

Mikäli ruoppaustyön aiheuttamista aikatauluista on haittaa veneilijälle, on keväällä 2018 mahdollista hakea venepaikkaa toisesta paikasta.

Pysäköinti

Kaikki aikaisempina vuosina veneilijöiden käytössä olleet pysäköintipaikat länsirannalla ovat poissa käytöstä kesällä 2018. Huoltoajo sallitaan rantaan, mutta autot tulee jättää joko Kokonniemen laskettelurinteen P-alueelle tai venetelakan pohjoispuolelle, ojan ja telakkarakennuksen väliselle alueelle.

Venepaikan vuokranneille lähetetään toukokuun alussa pysäköinnin sallivan lupajoka oikeuttaa jättämään auton em. pysäköintipaikoille 30.9. asti. Lupa tulee jättää näkyvälle paikalle auton kojelaudalle.

Kartta veneilijöiden pysäköintialueista