Porvoonseudun musiikkiopiston lukukausimaksut

Lukukausimaksut laskutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. Lukukausimaksu laskutetaan koko lukukaudelta, vaikka oppilas keskeyttäisi opiskelunsa kesken lukukauden.

Opinto-oikeus voidaan keskeyttää maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi siihen saakka, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.

Lukukausimaksut

voimassa 1.8.2020 alkaen

Uuden oppilaan kirjaamismaksu 20 €

Sisaralennus 10% myönnetään alimmasta lukukausimaksusta
- Ei koske kuvismuskaria, monimuoto- eikä perus-/opistotason oppilaita.
- Varsinaisilla oppilailla on oma sisaralennusjärjestelmä.


Musiikkileikkikoulu   

Musiikkileikkikoulu (alle kouluikäisille 0-vuotiaista alkaen)
30 opintoviikkoa + 5 tapahtumaa lukuvuodessa                    
oppitunti 30 minuuttia, 81 €/lukukausi/oppilas                      
oppitunti 45 minuuttia, 105 €/lukukausi/oppilas                   
oppitunti 60 minuuttia, 139 €/lukukausi/oppilas                   
oppitunti 90 minuuttia tai 2x45 minuuttia, 208 €/lukukausi/oppilas

Soitinryhmät: nokkahuilu-, djemberumpu- ja kanteleryhmät 125 €/lukukausi/oppilas
tunnin pituus 30-60 minuuttia ryhmäkoosta riippuen

Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa (ei sisaralennuksia)
31 opintoviikkoa + 3 tapahtumaa lukuvuodessa
alle 3-vuotiaat (perheryhmä: vanhempi + lapsi), 60 minuuttia, 170 €/lukukausi/oppilas
3–10-vuotiaat, oppitunti 2 x 45 minuuttia/viikko, 170 €/lukukausi/oppilas
Soiva kuviskaruselli 7–10-vuotiaat, oppitunti 2 x 45 minuuttia,  200 €/lukukausi/oppilas
Soiva kuviskaruselli yli 10-vuotiaat, 200 €/lukukausi/oppilas

Tanssiva muskari yhteistyönä Tanssiva Porvoon kanssa (0-6-vuotiaat)
30 opintoviikkoa + 5 tapahtumaa lukuvuodessa, oppitunti 45 minuuttia                                                                        
145 €/lukukausi/oppilas                                      

Erityisryhmät
-30 opintoviikkoa + 5 tapahtumaa lukuvuodessa                   
oppitunti 45 minuuttia, 50 €/lukukausi/oppilas


Valmentava soitonopetus 

(ei perus- ja opistotason oppilaille)

Soitinvuokra (maksu koskee yli 7-vuotiaita), 45 €/lukukausi
- soitinvuokraa ei palauteta kesken lukukauden

Oppimateriaalimaksu, 30 €/lukuvuosi
(muun muassa puhallinorkesterit)

Kokeilukerta, 3 x 30 minuuttia, 45 €/kokeilu/oppilas

Soitinvalmennus                                                                          
- 15 opintoviikkoa x 15 minuuttia ryhmäopetus/lukukausi, 145 €/lukukausi/oppilas
(oppitunti: 30 minuuttia/2 oppilasta, 45 minuuttia/3 oppilasta tai 60 minuuttia/4 oppilasta)     
   mikäli ryhmää ei saada perustettua oppitunnin pituus 15 min.
- 15 opintoviikkoa x 30 minuuttia yksilöopetus/lukukausi, 290 €/lukukausi/oppilas

Karuselli (ei soitinvuokraa) 
-15 opintoviikkoa x 15 minuuttia ryhmäopetus, 145 €/lukukausi/oppilas
(oppitunti: 30 minuuttia/2 oppilasta, 45 minuuttia/3 oppilasta tai 60 minuuttia/4 oppilasta)

Musiikkiverstas (7– 10-vuotiaat)
-35 opintoviikkoa/lukuvuosi, oppitunti 45 tai 60 minuuttia, 50 €/lukukausi/oppilas

Juniorilaulu (12– 16-vuotiaat)
-15 opintoviikkoa x 20 min./lukukausi yksilöopetus, 145 €/lukukausi/oppilas     
-15 opintoviikkoa x 30 minuuttia/lukukausi yksilöopetus, 217 €/lukukausi/oppilas

Koulupajat                                                                                                                         
-15 opintoviikkoa x 15 minuuttia/lukukaudessa, 145 €/lukukausi/oppilas
(oppitunti: 30 minuuttia/2 oppilasta, 45 minuuttia/3 oppilasta tai 60 minuuttia/4 oppilasta)
(mm. soitin-, kansanmusiikki- ja bändipaja) 
-15 opintoviikkoa x 30 minuuttia/lukukausi, 290 €/lukukausi/oppilas

Puhallinorkesterit A-B-C               
orkesterit: 15 opintoviikkoa x 60 minuuttia/lukukaudessa, 145 €/lukukausi/oppilas
soitinkohtaiset ryhmätunnit: 15 opintoviikkoa x 30-60 minuuttia/lukukaudessa/ryhmäkoosta riippuen
D - Junior Big Band, ei soitinkohtaisia ryhmätunteja, 145 €/lukukausi/oppilas

Bändikoulu        
15 opintoviikkoa x 60 minuuttia/lukukausi, 145 €/lukukausi/oppilas

Tanssiryhmät   
15 opintoviikkoa x 45 minuuttia/lukukausi
- Lastentanssi (3–8-vuotiaille), 105 €/lukukausi/oppilas
- Tanssin opetus (9–12-vuotiaille), 145 €/lukukausi/oppilas


Perus- ja musiikkiopistotason opetus

Opetusta 35 opetusviikkoa lukuvuodessa, sisältäen musiikin hahmotus ja yhteissoiton 
1. lapsi 270 €/lukukausi                 
2. lapsi 220 €/lukukausi                 
3. lapsi 150 €/lukukausi                 
4. lapsi 110 €/lukukausi

Pääaineen lisätty opetus               
35 opintoviikkoa x 15 minuuttia lukuvuodessa lisää oppituntiin, 120 €/lukukausi                          

Sivuaine                                                                                      
35 opintoviikkoa x 30 minuuttia lukuvuodessa, 195 €/lukukausi

Soitinvuokra perus- ja musiikkiopistotason oppilaille
-soitin (ei kontrabasso), 85 €/lukukausi 
-vain kotelo/jousi tai muu vastaava, 35 €/lukukausi               
-kontrabasso, 100 €/lukukausi
Soitinvuokraa ei palauteta kesken lukukauden


Monimuoto-opetus,  yleinen oppimäärä 

Soiton ja laulun monimuoto-opetus, opetustunnin pituus 30 minuuttia
Opetuksen määrä:
4 opetuskertaa 100 €                                            
6 opetuskertaa 150 €               
8 opetuskertaa 200 €               
10 opetuskertaa/lukukausi 250 €                     
12 opetuskertaa/lukukausi 300 €                                                  
14 opetuskertaa/lukukausi 350 €                                                  
16 opetuskertaa/lukukausi 400 €                                                  
20 opetuskertaa/lukuvuosi 500 €
24 opetuskertaa/lukuvuosi 600 €
28 opetuskertaa/lukuvuosi 700 €                                                 
32 opetuskertaa/lukuvuosi 800 €                                                 
35 opetuskertaa/lukuvuosi 875 €


Muut maksut    

Vapaa säestys: piano, kitara, harmonikka
- muut musiikkiopiston oppilaat (45 minuuttia/2 oppilasta/ryhmä), 75 €/lukukausi/oppilas     
- ulkopuoliset oppilaat (45 minuuttia/2 oppilasta/ryhmä), 170 €/lukukausi/oppilas

Soitinvuokraus ulkopuolisille
- soitinvuokra (ei kontrabasso), 130 €/lukukausi
- kontrabasson vuokra, 160 €/lukukausi
Soitinvuokraa ei palauteta kesken lukukauden 

Ulkopuolisten tasosuoritukset     
-perustasot 1-3, 180 €                                  
-musiikkiopistotasot I, 270 €                                  
-musiikin hahmotus (muha), 110 €                                  
Maksu sisältää mm. lautakunnan kustannukset, suorituksen arvioinnin ja todistuksen suorituksesta

Ulkopuolisten osallistuminen kuoroon, orkesteriin tai musiikin hahmotusaineet 73 € /lukukausi/oppilas/ryhmä 

Uusi päättötodistus, 50 €