Porvoonseudun musiikkiopiston toiminnan perusta

Porvoonseudun musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää musiikin perusopetusta Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Mäntsälässä, Pornaisissa, Porvoossa, Pukkilassa ja Sipoossa.

Musiikkiopisto antaa klassisen ja Pop & jazz -perinteen mukaista taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.

Oppilaitoksen tärkein voimavara ovat sen motivoituneet ja opiskeluunsa paneutuvat oppilaat sekä tehtävälleen omistautuvat, ammattitaitoiset opettajat. Yhdessä nämä vahvistavat ja mahdollistavat musiikillisten taitojen, tietojen ja elämysten toteutumisen Porvoon seudulla.

Porvoonseudun musiikkiopisto pyrkii osaltaan tukemaan lasten ja nuorten musiikillista ja henkistä kasvua ja kartuttamaan heidän luovuuttaan edistäviä taitoja ja tietoja. Sitoutuminen lapsen musiikkiharrastukseen vaatii perheeltä sekä ajankäyttöä että taloudellisia uhrauksia, mutta palkitsee monin verroin aineettomilla, henkisesti vahvistavilla kokemuksilla ja -arvoilla.

Toiminnan perusta

Musiikkioppilaitoksen toimintaa säätelee laki (516/1995) ja asetus (880/1995) taiteen perusopetuksesta. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta turvaa valtion rahoituksen Porvoonseudun musiikkiopiston ylläpitäjälle, Porvoon kaupungille.

Musiikkiopiston toimintaa ja työskentelytapoja ohjataan myös omistajan laatimilla toimintasäännöksillä ja päätöksenteko-ohjeilla. Toiminnan sisältöä määrittää opetussuunnitelma.


Asiakasrekisteri

Porvoonseudun musiikkiopiston asiakasrekisterin rekisteriseloste