Raatihuoneentorin ympäristön perusparannuksen rakennussuunnitelmat

Raatihuoneentorilla perusparannustyöt sisältävät muun muassa pintavesien ohjautumiseen liittyviä parannuksia ja painanteiden korjaamista. Lisäksi uusitaan hulevesikaivoja ja penkkejä sekä rakennetaan torialueen laidalle helppokulkuisempi väylä.

Raatihuoneentorin alueella on lisäksi öljyllä pilaantuneita maita, jotka poistetaan kiveysten perusparannustöiden yhteydessä. Gabriel Hagertin kujalle tehdään muun muassa kiveyksiä ja asennetaan penkkejä.

Raatihuoneentorin ympäristön perusparannus