Rakenneuudistus

Rakenneuudistus-ohjelmassa on myönnetty valtionavustusta usean kunnan yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tukevaan hankkeeseen, joka liittyy

 • palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen
 • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan
 • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn
 • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen
 • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen
 • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Itäisellä Uudellamaalla kehityshankkeissa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

 • Luodaan yhteinen, alueellinen toimintamalli sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, niin että palvelujen saatavuus paranee ja palveluvalikoima monipuolistuu erityisesti digitaalisten palvelujen käyttöönoton myötä. Digitaalisia palveluja – kuten etäpalvelut kotiin, etäkonsultaatiopalvelut sekä matalan kynnyksen chat-palvelu – otetaan kattavasti käyttöön, myös ruotsinkielisiä digipalveluja.
 • Asukkaiden palvelutarpeisiin vastataan aiempaa ennakoivammin ja kokonaisvaltaisemmin, ja heille tarjotaan neuvontaa ja asiakasohjausta jo varhaisessa vaiheessa.
 • Turvataan monipuolisten kokonaispalvelujen saanti niitä tarvitseville sekä matalan kynnyksen lähestymismahdollisuus lapsiperheiden ja mielenterveyskuntoutujien tarpeita vastaamaan.
 • Alueen asukkaille voidaan tarjota yhtenäinen, tasapuolinen ja saavutettavissa oleva palveluverkko.
 • Luodaan riittävät seurannan ja mittaamisen menettelyt alueen asukkaiden palvelutarpeiden tunnistamiseen, jotta palveluja voidaan kehittää oikean tiedon avulla.