Rakennuslupaa tai toimenpidelupaa varten jätettävät jätevesiin liittyvät asiakirjat

1) Kun rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä, tai uusitaan kokonaan vanha jätevesijärjestelmä:

 • Jätevesijärjestelmän rakentamista koskeva - lomake huolellisesti täytettynä ja vastuuhenkilön allekirjoittamana
 • Asemapiirustus josta ilmenee talousvesikaivojen sijainti, jätevesien käsittelypaikka, jätevesien purkupaikka, purkuojan virtaussuunta, etäisyydet rakennuksiin, etäisyys vesistöön ja etäisyys naapurin rajaan.
 • Suunnitelma jätevesijärjestelmästä (suunnitelmasta tulee käydä ilmi putkien korot, vietot ja mahdollinen eristystarve, laitteiston käyttö ja huolto-ohjeet, laitteiston ankkurointi ja asennusohjeet, suunnitelman tulee sisältää näytteenottokaivo).
 • Kopio peruskartasta tai vastaavasta, josta ilmenee rakennuspaikka ainoastaan jos kyse on rakentamattomasta rakennuspaikasta.
 • Kopio poikkeusluvasta mikäli semmoinen on.
 • Imeytyspaikkaselvitys (maaperä ja pohjaveden korkeustiedot rakennuspaikalla) mikäli jätevesiä ei ole mahdollista johtaa puhdistamisen jälkeen ojaan tai jos kyseessä on vähäiset vesimäärät.

2) Kun uusitaan vanha jätevesijärjestelmä, siten että osia vanhasta jätevesijärjestelmästä jätetään käyttöön: 

 • Jätevesijärjestelmän rakentamista koskeva -lomake huolellisesti täytettynä ja vastuuhenkilön allekirjoittamana
 • Asemapiirustus josta ilmenee talousvesikaivojen sijainti, jätevesien käsittelypaikka, jätevesien purkupaikka, purkuojan virtaussuunta, etäisyydet rakennuksiin, etäisyys vesistöön ja etäisyys naapurin rajaan.
 • Kopio ”Selvitys kiinteistön nykysestä jätevesijärjestelmästä” -lomakkeesta huolellisesti täytettynä
 • Suunnitelma jätevesijärjestelmästä (suunnitelmasta tulee käydä ilmi putkien korot, vietot ja mahdollinen eristystarve, laitteiston käyttö ja huolto-ohjeet, laitteiston ankkurointi ja asennusohjeet, suunnitelman tulee sisältää näytteenottokaivo). Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, mitä vanhoja osia jätevesijärjestelmästä jää käyttöön sekä selvitys niiden kunnosta.
 • Imeytyspaikkaselvitys (maaperä ja pohjaveden korkeustiedot rakennuspaikalla) mikäli jätevesiä ei ole mahdollista johtaa puhdistamisen jälkeen ojaan tai jos kyseessä on vähäiset vesimäärät.