Rakennusvalvonnan maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kaupungille maksun tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä.

Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt maksut kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 21.4.2015.

Uusin taksa astui voimaan 1.6.2015.