Rakennusvalvontamittaukset

Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi

Rakennusvalvontamittauksia voi tilata puhelimitse: Filip Nyholm, puh. 040 676 7780.

Tiedote


Rakennuksen sijainnin merkitseminen

Rakennuksen paikka ja korkeusasema on merkittävä maastoon ennen rakentamisen aloittamista, jos lupaehdoissa niin edellytetään. Kaupunkimittaus tekee merkinnän rakentajan tilauksesta kun rakennuslupa on myönnetty. Rakentajan tulee raivata kaikki mittaustyötä mahdollisesti vaikeuttavat esteet rakennuspohjan alta ennen mittausta. Kaupunkimittaus tekee merkinnän etukäteen tehtyihin linjapukkeihin tai merkitsee sen neljällä puupaalulla.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Rakennuksen perustusten valmistuttua rakentaja tilaa kaupunkimittauksen tekemään sijaintikatselmuksen. Sen tarkoitus on todeta, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset.

Aidan paikan osoittaminen

Kaupunkimittaus osoittaa toimenpideluvan saaneen aidan rakennuspaikan maastossa. Se merkitään maastoon puupaaluin, ellei vanhoja rajamerkkejä löydy. Aidan valmistuttua kaupunkimittaus tekee sijaintikatselmuksen. Rakennuttajan pitää tilata molemmat työt kaupunkimittauksesta maanmittausinsinööreiltä. Heiltä saa myös lisätietoja.

Maanmittausinsinöörit, kaupunkimittaus