Rakentamisen edellytykset

Mahdollisuus rakentaa ja tarvittavat luvat vaihtelevat riippuen siitä, missä osassa Porvoota rakennettavaksi tavoiteltu kiinteistö sijaitsee.

Kaupungissa on erilaisia alueita, joiden rakentamista säätelevät eri määräykset ja ohjeet:

Asemakaava-alueet

Kaupungin keskeisille alueille ja suurimpiin kyliin on laadittu asemakaavoja. Asemakaavoissa on määritelty ainakin rakennusala, jolle rakennus tulee sijoittaa sekä rakennusoikeuden määrä. Asemakaavoissa on usein myös rakennustapaan liittyviä ohjeita tai määräyksiä esimerkiksi katon muodosta, julkisivumateriaalista ja värityksestä. Usein asemakaavoihin liittyy erilliset rakennustapaohjeet, joiden avulla varmistetaan että alueesta muodostuu kaupunkikuvallisesti tasapainoinen.

Asemakaavoissa voi olla myös säilyttämis- tai suojeluvaatimuksia rakennuksille, puille, kiviaidoille ja alueen alkuperäiselle asulle. Ranta-asemakaavat on laadittu ohjaamaan vapaa-ajan rakentamista ranta-alueilla.

Asemakaava-alueiden ulkopuoliset alueet

Jos rakennettavaksi tavoiteltu kiinteistö on asemakaava-alueen ulkopuolella, kysymyksessä voi olla suunnittelutarvealue, poikkeamispäätöstä edellyttävä rantarakentaminen tai muu asemakaavoittamaton alue. Varmista tällöin aina rakennusvalvonnasta tai kaupunkisuunnittelusta mitkä rakentamisen edellytykset kiinteistöllä tällöin ovat.