Råmossan tilan isäntä Jussi Pekkinen: Luontomatkailutila hyödyntää paikallista osaamista

Råmossan tila sijaitsee Porvoon Ilolassa, noin tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta. Tilan isäntä Jussi Pekkinen tervehtii iloisesti vieraan kurvatessa Råmossan pihaan. Mutkattomasti tarinoiden isäntä tutustuttaa tulijan viehättävään pihapiiriin ja monipuolisiin sisätiloihin. Kahvikupin äärellä pohditaan yrittäjyyttä ja sen tulevaisuutta Porvoon näkökulmasta.

Pekkilän tilan on alun perin omistanut Pekkisen isovanhemmat, jotka evakkoina ostivat sen itselleen vuonna 1949. Sittemmin tila on laajentunut ja muuttunut myös nimeltään Råmossan tilaksi. Vuonna 1999 sukupolvenvaihdoksen seurauksena kaikkiaan 225 hehtaaria siirtyi täysin nykyisen isännän omistukseen. Nykymuodossaan tila tarjoaa räätälöityjä, laadukkaita luontoelämyksiä kansainvälisille ja kotimaisille pienryhmille tilauksesta. Toimintaa pyörittää perheyritys, joka tuottaa monipuoliset palvelunsa huolella valikoidun tiimin avustamana. Pekkisen mukaan yrityksen toiminnassa korostuvat erityisesti luonto, paikallisuus ja verkostoituminen - esimerkiksi rakennusten arkkitehtuurin, remontoinnin, lvi-työt ja hirsityöt sekä sisustuksen suunnittelun ovat toteuttaneet oman alansa paikalliset ammattilaiset.

Pekkisen mukaan Porvoon perusvetovoimatekijät (esim. vanha kaupunki) ovat kunnossa. Muina vetovoimatekijöinä hän näkee erityisesti Helsingin läheisyyden ja liikenneyhteydet. Vahva vetovoima on myös Porvoon kaksikielisyydellä ja rannikkokulttuurilla ja erityinen ilonaihe tilan isännälle on maaseutuun liittyvä hyvinvointi - Porvoossa maanviljelijät todella viljelevät maata ja se näkyy myös ohikulkijoille. Råmossan tilan kotipaikka Ilola itsessään on kehittyvä maaseutukylä, jossa on nähtävää ja koettavaa myös vierailijoille. Muina Porvoon vahvuuksina Pekkinen mainitsee dynaamisen ja nykyaikaisen campuksen, jossa toimii kaksi ammattikorkeakoulua sekä yleisen turvallisuuden. Positiivista yrittäjän kannalta on myös ns. pienen kaupungin ympyrät - ihmiset ja yrittäjät tuntevat toisensa, jolloin toiminta ja palvelu nopeaa.

Kaiken kaikkiaan Pekkinen kokee Porvoon vahvasti yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Häneen on oltu yhteydessä monenkin toimijan taholta ja tarjottu apua, neuvoja, vinkkejä ja tukea. Verkostot kaupungin suuntaan ovat hyvässä kunnossa ja erityisesti matkailuväen kanssa on tehty yhteistyötä. Normaalien matkailumarkkinointitoimenpiteiden lisäksi Råmossan tila on ollut mm. mukana VisitPorvoon Japaniin ja Saksaan suuntautuvassa markkinointikampanjassa ja onpa isäntää käyty haastattelemassa saksalaiseen lehteenkin. Pekkinen on Porvoon Yrittäjät ry:n jäsen ja hän osallistunut myös elinkeinostrategian kehittämiseen yrittäjän näkökulmasta. Pekkiselle aidot, paikalliset yhteistyökumppanit ovat tärkeitä ja hänen mukaansa paikallisten yrittäjien suosiminen auttaa omalta osaltaan myös taantuman torjumisessa.

Tulevaisuuden näkymät ovat Pekkisen mukaan lupaavat. Matkailun saralla luontoelämykset ovat kasvava ala ja mm. Kiinassa luontomatkailuun liittyvä kysyntä lisääntyy jatkuvasti. Tulevaisuuden yrittäjyydessä korostuvat aitous, asiakkaan kohtaaminen ja verkostoituminen. Pekkinen kokee, että asiakaskohtaamisissa ensivaikutelma on todella tärkeä ja verkostoituminen on yksi liiketoiminnan kriittisistä menestystekijöistä. Tulevaisuuden pienyrittäjän ei esimerkiksi välttämättä kannata palkata omaa henkilökuntaa, vaan tuottaa palvelut verkostojen kautta.

Puitteet ja tuki yrittämiseen Porvoossa on siis erittäin hyvällä tolalla. Tulevaisuuden huolenaiheet ja haasteet liittyvät haastateltavalla lähinnä siihen, kuinka saada nuoret innostumaan yrittäjyydestä. Vierailija on isännän kanssa yhtä mieltä siitä, että nuorten rohkaisu ja kannustaminen sekä eri tahojen ja toimijoiden kautta tarjottava tuki nousevat tässä merkittävään asemaan.