Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavan laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueen maanomistajan asia. Kaupunki ohjaa ranta-asemakaavojen valmistelua ja kaupunginvaltuusto hyväksyy ne.

Rantarakentamisen ohjaamisessa noudatetaan Porvoon maalaiskunnan rantaosayleiskaavaehdotuksen mitoitusperiaatteita maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi niin kauan kunnes uusi ranta-alueita koskeva rantaosayleiskaava on valmis. Rantaosayleiskaavan ensimmäinen osa, Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava, on valmistunut.