Dessa kan även intressera dig

Rihkamatorin ympäristön parannustyöt

I kommuntekniken planerar man förbättrande av gatumiljön genom att göra trottoarer bredare, att göra små ändringar i parkeringsarrangemang och att belägga delar av Krämaregatan med stenar. Man syftar till att hålla antalet parkeringsplatser oförändrat.