Riita- ja rikosasioiden sovittelu

Sovittelussa on mahdollisuus sopia riita- ja rikosasioita toisen osapuolen kanssa. Osapuolet kohtaavat toisensa ja käsittelevät rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja. Soviteltavat asiat ovat tavallisimmin väkivaltarikoksia, omaisuusrikoksia tai erilaisia riita-asioita.

Porvoolaisten sovitteluasioita hoitaa Vantaan kaupungin sovittelutoimisto. Sovittelut voidaan järjestää Porvoossa sopivissa tiloissa.