RTG Sales Oyn toimitusjohtaja Mikko Soininen: Valtakunnan kattavaa asiakaspalvelua Porvoossa

Syyskuussa 2015 kaupunkiin saapui positiivisen julkisuuden saattelemana yritys nimeltään RTG Sales Oy. Yrityksen liiketoiminnan ydin on tarjota matkailun asiakaspalvelutoimintoja ulkoistettuna niin sanotulla contact center -toimialalla. Contact centerit palvelevat asiakkaita, joilla on erilaisia tarpeita esimerkiksi matkavarauksiin, verkkoasiointiin tai poikkeustilanteisiin liittyen. Asiakaspalvelun lisäksi yritys tarjoaa apuaan valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien, kokousten, kongressien ja virkistyspäivien järjestelyissä. Yrittäjä Mikko Soinisen mukaan RTG Sales Oy:n palveluita ostavat pääasiassa isot matkailualan toimijat, joiden asiakaskontakteja hoidetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yritys on perustettu vuonna 2004 ja sen päätoimipaikka sijaitsee Kajaanissa, jossa henkilöstön määrä on noin 130.

Kun RTG Sales Oy syksyllä 2015 avasi uuden toimipisteensä Porvooseen, avautui kaupungissa heti kymmeniä uusia työllistymismahdollisuuksia. Tällä hetkellä yritys työllistää paikallisesti noin 30 henkilöä. Soininen kertoo, että ajatus uuden toimipisteen sijoittamisesta Porvooseen lähti alun perin liikkeelle tarpeesta rekrytoida erityisesti ruotsinkielen osaajia asiakaspalveluun ja samalla haluttiin vahvistusta myös muihin pohjoismaisiin kieliin. Kilpailussa uuden toimipisteen sijaintipaikasta oli Porvoon ja itäisen Uusimaan lisäksi myös Pohjanmaan rannikko ja läntinen Uusimaa.

Päätöstä uuden toimipisteen sijoittamisesta punnittiin useista näkökulmista. Tulevaisuuden työvoiman ja yritysyhteistyön kannalta yksi tärkeä tekijä oli matkailualaan liittyvä koulutustarjonta, jota Porvoossa on sekä keski- että korkea-asteella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yritystoimintaan sopivia tiloja haettiin erityisesti kaupungin keskustasta. Sopivan sijainnin lisäksi yritystoiminnan luonne vaatii modernit, häiriöttömät tietoliikenneyhteydet sekä toimivan akustiikan asiakaspalvelutiloissa. Puhelinpalvelussa tulee asiakaspalvelijan ja asiakkaan kuulla toisensa ongelmitta, vaikka samaan aikaan on käynnissä monta asiakaspalvelutilannetta. Sopivat toimitilat löytyivätkin perinteikkäästä WSOY:n talosta, joissa vuokranantaja Renorin kanssa suoritettiin tarvittavat muutostyöt hyvässä yhteishengessä.

Soinisen mukaan vastaanotto Porvoossa on ollut mukavan lämmin ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tuntunut heti alusta lähtien oikealta. Kaupungin johto on suhtautunut erittäin positiivisesti RTG Sales Oy:n suunnitelmiin. Yrityksellä tai Soinisella itsellään ei ollut aiempia yhteyksiä tai henkilökohtaista sidettä Porvooseen, joten yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa aloitettiin puhtaalta pöydältä. Tässä kohtaa mm. Posintra ja TE-toimisto tarjosivat arvokasta tietoa paikallisiin työmarkkinoihin, toimitiloihin ja alueelliseen verkostoitumiseen liittyen. Alustavia yhteistyöideoita ja keskustelun avauksia on kehitetty myös paikallisten oppilaitosten kanssa - mukana ideoimassa ovat olleet ainakin Haaga-Helia, Edupoli ja Point College.

Yritystoiminnan kannalta Soininen pitää nyt ja tulevaisuudessa keskeisenä viestinä sitä, että työpaikat on pyrittävä pitämään Suomessa. Nykyinen taloudellinen tilanne vaatii yrittäjältä tarkkuutta ja suunnitelmallisuutta, mutta tehtävä ei ole mitenkään mahdoton. RTG Sales Oy:n tulevaisuus näyttää Soinisen mukaan valoisalta. Porvoossa on hyvä henki, rekrytoinnit ovat olleet erittäin onnistuneita ja henkilökunta on sitoutunut toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Tästä on hyvä jatkaa!