Ruokamyrkytysepäily

Asiakas

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan sairautta tai myrkytystä, joka on saatu elintarvikkeen tai talousveden nauttimisen välityksellä. Usein oireina on oksentelu ja/tai ripuli.

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian terveystarkastajalle asian selvittämiseksi. Oireita saatuasi mieti, mitä olet syönyt ja ota näyte ruuasta, jos se on mahdollista.

Näytteen tutkimisesta on hyvä sopia terveystarkastajan kanssa. Terveystarkastaja ottaa vastaan ilmoitukset epäillyistä ruokamyrkytystapauksista. Tarvittaessa terveystarkastaja tekee tarkastuksen elintarvikealan yrityksessä ja ottaa näytteitä.

Myös veden tai elintarvikkeen aiheuttamasta terveysvaaraepäilystä tulee aina ilmoittaa terveystarkastajalle.

Toimija

Toimijalla on velvollisuus ilmoittaa terveystarkastajalle saamastaan ruokamyrkytysepäilyilmoituksesta. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä. Mikäli epäilyä tuotetta on jäljellä, tulee se säilyttää ja tarvittaessa pakastaa laboratoriotutkimuksia varten.