Saariston vesihuolto

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osuuskunnan vesihuoltotoiminta siirtyi Porvoon vedelle 5.4.2016

Pitkällisten neuvottelujen jälkeen on Porvoon kaupunki ostanut osuuskunnan liiketoiminnan liiketoimintakaupalla, joka toteutettiin 5.4.2016 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Järjestelyn pääperiaatteet ovat

  • Porvoon vesi jatkaa vesihuoltopalvelujen toimittamista niille osuuskunnan osakkaille, jotka ovat liittyneet vesihuoltoverkostoon. Porvoon vesi lähettää liittymis- ja käyttösopimukset vuoden sisällä kaupan toteuttamsiesta.
  • Vesijohto- ja viemäriverkoston runko-osat siirtyvät Porvoon veden ylläpitoon. Loppuosa verostosta jää osuuskunnan ylläpitovastuulle pois lukien kiinteistöjen tonttijohto-osat, joiden ylläpidosta vastaa liittyjä
  • Osuuskunnasta siirtyneillä asiakkailla on oma vesitaksa, ja osuuskunnan alueen vesihuoltotoiminta eriytetään Porvoon veden kirjanpidossa. Tavoitteena on, että osuuskunnan asukkailta kerättävillä vesihuoltomaksuilla katetaan toimintakulujen lisäksi kaupungille langeneet takauskulut noin 12 vuodessa. Tästä syystä saariston taksassa on korkeammat perusmaksut.
  • Järjestely on yksityiskohtaisemmin kuvattu infokirjeessä, joka lähetettiin viikolla 16 osuuskunnan jäsenille

Lisätiedot

Vekostokartat, johon on merkitty Porvoon veden ylläpitoon siirtyneet johto-osuudet:

Hinnasto