Saga-hanke

Saga-hankkeen tavoitteena on kehittää pienten lasten taidepedagogiikkaa.

Kuvataidekoulujen oppilaista lähes puolet on 1–8-vuotiaita. Varhaisiän taidekasvatus on tärkeä osa taiteen perusopetusta. Koko myöhempi opetus perustuu varhaisen oppimisen pohjalle.

Kuvataidekoulujen opettajien osaamista varhaisiän taidekasvatuksessa tarvitaan myös yhteistyömuodoissa päiväkotien sekä peruskoulun alaluokkien välillä.

Porvoon taidekoulu koordinoi Saga-hanketta, johon osallistuu yhdeksän kuvataidekoulua, yksi arkkitehtuurikoulu ja yksi käsityökoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Reggio Emilia-yhdistyksen ja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kanssa. Saga-hanke on saanut rahoitusta Osaava-ohjelmasta vuodelle 2017.