Sannaisten vesilaitoksella on käynnistetty vedenottokaivojen saneeraus - vedenlaadun varmistamiseksi vesi kloorataan saneerauksen aikana