Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajäteastian tyhjennyskertoja on mahdollista harventaa, mikäli kiinteistön jätehuolto on jätehuoltomääräysten mukaista ja seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haittaeläimiltä, tai erilliskerätään
  • hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan tarkasti ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan
  • sekajätteen määrä on pieni

Tyhjennysvälin pidentämistä haetaan erillisellä kaavakkeella.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ja Rosk'n Roll Oy Ab:lle, joka muuttaa asiakkaan sekajäteastian keräysrytmin päätöksen mukaiseksi.