Sisätilojen terveellisyys

Asunnon ja muun oleskelutilan olosuhteiden on oltava sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan sisätilasta johtuvaa altistumista, sairauden oireita tai sairautta. 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on

 • mahdollisen terveyshaitan toteaminen
 • kehotusten tai määräysten antaminen terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi, jos sisätilasta vastaava taho ei ryhdy toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Terveyshaittaa voivat aiheuttaa muun muassa

 • oleskelutilan liian korkea tai matala lämpötila
 • liian vähäinen tai puuttuva ilmanvaihto
 • veto
 • kosteusvauriot oleskelutilan rakenteissa
 • kosteusvaurioihin liittyvien mikrobien esiintyminen sisäilmassa
 • tupakansavu sisäilmassa
 • sisätilojen korkea melutaso tai liiallinen kaikuisuus
 • sisätilojen siivottomuus
 • eläinpöly
 • sisäilman korkea radon-pitoisuus 
 • sisäilman haitalliset kemialliset yhdisteet eli rakennusmateriaaleista, huonekaluista, käytetyistä kemikaaleista ja saastuneesta maaperästä peräisin olevat yhdisteet.

Lisätietoa sisätilojen terveyshaitoista