Sivistyslautakunta käsittelee Tolkis skolan ja Grännäs skolan hankesuunnitelmaa