Sivistystoimen rahaston stipendit ammattiin opiskeleville