Skaftkärr - energiatehokas kaupunginosa

Porvoon Skaftkärriin on rakentumassa uusi energiatehokas kaupunginosa, jonne sijoittuu noin 6000 asukasta. Koko kaupunginosa suunnitellaan ja rakennetaan niin, että talot, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja palvelut toimivat mahdollisimman energiatehokkaasti.

Alueen suunnittelu käynnistyi kansallisesti merkittävällä pilottihankkeella, jossa olivat mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Porvoon kaupunki, Porvoon Energia Oy ja Kehitysyhtiö Posintra Oy. Alueen innovaatiotyötä tehtiin laajassa yhteistyössä viranomaisten, energiantuottajien, energiankäytön kehittäjien, rakennuttajien, laitevalmistajien ja muiden yritysten sekä tulevien asukkaiden kanssa. Skaftkärrin pilottihanke oli osa Sitran viisivuotista energiaohjelmaa, ja siinä syntyneitä kokemuksia on tarkoitus hyödyntää laajasti myös muualla Suomessa.

Skaftkärrrin alue sijaitsee Porvoon keskustan itäpuolella 1970-80 -luvuilla rakennetun Kevätkummun vieressä, ja se on kooltaan noin 400 hehtaaria.

Kaavarunko

Ensimmäisessä vaiheessa alueelle laadittiin kaavarunko tarkemman asemakaavatyön pohjaksi. Työhön osallistuivat Porvoon kaupunki, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Kehitysyhtiö Posintra Oy, Porvoon Energia Oy ja Ympäristöministeriö.

Kaavarunkotyössä tutkittiin vaihtoehtotarkastelun avulla uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja energiahuoltoon, energiatehokkaaseen rakentamiseen, liikennejärjestelyihin ja maankäyttöön.

Asemakaavoitus

Toisessa vaiheessa alueelle laaditaan asemakaavoja osa-alueittain. Ensimmäinen näistä asemakaavoista on Toukovuori.

Toukovuoren asemakaavaprosessissa ratkaistiin käytännössä, miten maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen asemakaavaan ja kaavaprosessiin liitetään energiatehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen sekä hiilitaselaskelmat.

Asemakaavoitus etenee Kevätlaakson alueella. Kevätlaaksonpuron ja Kevätlaaksonkallion asemakaavat valmistuivat vuonna 2014.